Disclaimer Hiltermann Lease B.V.

De gegevens die wij op onze website gebruiken, worden door Hiltermann Lease B.V. van derden betrokken. Ondanks dat Hiltermann Lease B.V. de uiterste zorg besteedt aan de controle op juistheid van de gegevens die wij op de website gebruiken, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid van informatie waaronder bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- teksten, fotomateriaal, afbeeldingen en prijzen. De informatie op deze website kan op ieder moment door Hiltermann Lease B.V. worden gewijzigd. Alle informatie, prijzen, aanbiedingen en afbeeldingen zijn onder nadrukkelijk voorbehoud.


Michel Akerboom


Directeur Hiltermann Lease B.V.