Hiltermann Lease ontvangt 1e Nederlandse CO2-certificaat

Automotive branche wordt steeds groener

header image

Amsterdam, 24 juni 2024 – Hiltermann Lease heeft als eerste leasemaatschappij in Nederland haar resterende CO2-uitstoot vrijwillig gecompenseerd met Nederlandse CO2-certificaten. Hiermee investeren we actief in het klimaat en dragen we bij aan een groenere automotive sector.

Hiltermann Lease ontvangt eerste Nederlandse CO2-certificaat

Op 10 juni hebben wij, Hiltermann Lease, als eerste partij in de automotive branche, onze resterende CO2-uitstoot vrijwillig gecompenseerd met Nederlandse CO2-certificaten van De Groene Garage. Deze certificaten zijn sinds 2023 beschikbaar en bieden bedrijven de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te compenseren door te investeren in lokale, duurzame projecten.

Certificering van Nederlandse CO2-certificaten door De Groene Garage

De Groene Garage heeft een intensief certificeringstraject van drie jaar doorlopen met de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) om de officiële Nederlandse CO2-certificaten te kunnen aanbieden. De certificaten zijn gebaseerd op de additionele CO2-besparing die gerealiseerd wordt door de Slimme Bandenpompen van De Groene Garage. Deze pompen leveren een grotere CO2-besparing op dan de gangbare luchtpompen bij tankstations. De SNK waarborgt met strikte regels en toetsing dat de CO2-emissiereductie via Nederlandse projecten additioneel, controleerbaar en betrouwbaar is.

Onze verantwoordelijkheid voor het klimaat

Rijden met een auto brengt CO2-uitstoot en vervuiling met zich mee. Bij Hiltermann Lease zijn wij ons hiervan bewust en zetten we ons in voor het verminderen van de milieudruk door onder andere te investeren in elektrische auto's en alternatieve vervoersmiddelen. Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de auto's met onderspanning rijdt, wat slecht is voor het klimaat en de portemonnee door extra brandstofgebruik. Bij ons kantoor pakken we dit probleem concreet aan door de inzet van de Slimme Bandenpomp, die gratis beschikbaar is voor onze medewerkers en bezoekers. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen en veel enthousiasme.

Jaarlijks berekenen wij de resterende CO2-uitstoot van onze organisatie. Deze uitstoot wordt sinds dit jaar gecompenseerd met Nederlandse CO2-certificaten. Daarnaast zijn we in gesprek met De Groene Garage over verdere verduurzamingsmaatregelen bij onze vestigingen en om onze relaties te helpen vergroenen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Hiltermann Lease

Ons doel is helder: in 2050 zijn wij klimaatneutraal. Met ons MVO-beleid richten wij ons niet alleen op het heden, maar ook op een duurzame toekomst. Door continu te innoveren met oog voor mens en milieu, verminderen wij onze CO2-uitstoot en dragen wij bij aan een gezondere planeet. Doe mee met onze inzet voor een betere wereld!