Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Oog voor mens en milieu

Alles over onze maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.

header image

Ons doel is helder: in 2050 zijn wij klimaatneutraal. Met ons MVO-beleid richten wij ons niet alleen op het heden, maar ook op een duurzame toekomst. Door continu te innoveren met oog voor mens en milieu, verminderen wij onze CO2-uitstoot en dragen wij bij aan een gezondere planeet. Doe mee met onze inzet voor een betere wereld!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Hiltermann Lease

Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen is in de huidige tijd geen manier meer om te onderscheiden, maar een onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Bij Hiltermann Lease is dit niet anders. Bij Hiltermann Lease hebben wij een sterk MVO beleid. Benieuwd naar onze visie, missie en strategie? Lees dan ons maatschappelijk jaarverslag 2022 en kom meer te weten over al onze ontwikkelingen.

Whitepaper

Maatschappelijk jaarverslag 2022

Kom alles te weten over de ontwikkelen van Hiltermann Lease in 2022.

header image

Toekomstgericht rijden

Het tegengaan van klimaatverandering is een van de meest kritieke uitdagingen van onze tijd. Daarom is het cruciaal om nu in actie te komen. Wij zetten vol in op de bevordering van elektrisch rijden. Elektrische auto's hebben het voordeel dat ze geen CO2 uitstoten en ook geen fijnstof of stikstofoxiden via de uitlaat vrijgeven. Dit draagt aanzienlijk bij aan een betere luchtkwaliteit en een gezonder milieu. Lees hier meer over elektrisch rijden

Duurzame ontwikkelingsdoelen - SDG's

De Verenigde Naties hebben 17 Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) geïntroduceerd in 2015. De SDG’s hebben betrekking tot de meest urgente problemen in de wereld, zoals ongelijkheid en klimaatverandering. Het doel? Wereldwijd wordt gewerkt aan een duurzame ontwikkeling, ook Hiltermann Lease vindt het belangrijk om hier aan mee te werken!

MVO_SDG's_Hiltermann Lease

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Wij verbinden ons aan onderstaande SDG’s

Hoe pakken we het aan?

icon

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

Wij bieden onze medewerkers iedere dag gratis een gezonde lunch aan, en één keer per week is deze helemaal vegetarisch.

* Wij vinden de vitaliteit van onze medewerkers belangrijk en bieden verschillende trainingen aan via onze eLearning tool, en een budgetcoach.

* We stimuleren deelname aan sportevents. Jaarlijks nemen we deel aan de Dam tot Damloop.

* Wij streven ernaar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

* Wij zijn een inclusieve werkgever. Iedereen is bij ons welkom!

icon

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie

* Wij willen de klant stimuleren een groene keus te maken. Hiervoor zijn we partners met aanbieders van elektrische fietsen en auto’s, en zijn we steeds op zoek naar nieuwe verbindingen.

* Wij zorgen voor duurzame reparaties en herstel van onze leaseauto’s door samen te werken met partners die zijn gecertificeerd met het keurmerk Groen Gedaan of Erkend Duurzaam.

* Wij bieden onze medewerkers gezonde duurzame drankjes aan door een waterkoeler aan te bieden met verschillende smaken plat en bruisend kraanwater in plaats van blikjes fris.

icon

SDG 13: klimaatactie

* In ons pand gebruiken we 100% groene energie van Nederlandse windmolenparken.

* Alle overige energie die wij verbruiken compenseren we door samen te werken met aanbieders van CO2 compensatie zoals de Groene Garage.

* Op ons terrein hebben we een slimme bandenpomp laten installeren zodat onze medewerkers, klanten en buurtbewoners altijd gratis hun banden op de juiste spanning kunnen pompen. Hierdoor rijd je zuiniger en produceer je minder uitstoot.

icon

SDG 17: partnerschap om de doelen te bereiken

* Wij ondersteunen een goed doel uit de buurt, namelijk Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Stichting Leergeld Haarlemmermeer heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt deze kinderen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, de mogelijkheid om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

* Alle medewerkers van Hiltermann Lease krijgen de mogelijkheid om binnen werktijd acht uur per jaar vrijwilligerswerk te doen. Onze ambitie is om in 2025 minimaal 2000 uur vrijwilligerswerk te doen voor lokale initiatieven.

* Partnerevents; in 2025 willen wij minimaal 2 keer per jaar een partnerevent organiseren waarbij we onze partners inspireren over duurzame keuzes en informeren over duurzame mobiliteitsoplossingen.